Yenilenebilir Enerji çeşitleri nelerdir?

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Rüzgar Enerjisi - Rüzgar
Güneş Enerjisi - Güneş
Dalga Enerjisi - Okyanus veya Denizler
Biyokütle Enerjisi - Biyolojik Atıklar
Jeotermal Enerji - Yer Altı Suları
Hidrolik Enerji - Nehirler
Hidrojen Enerjisi - Su ve Hidroksitler


Yenilenebilir enerji kaynakları yukarıda görüldüğü gibi güneş,rüzgar,jeotermal gibi enerji kaynaklarına verilen isimdir.

Bu kaynaklardan bazıların eldesi çok kolay bazılarınınki ise çok güçtür. Bir bölgeye enerji sağlanması istendiğinde ön hazırlığının çok iyi yapılması, bölgenin enerji kaynaklarının iyi araştırılması ve varolan enerjilerin iyi değerlendirilmesi gereklidir. Unutulmamalıdır ki en iyi enerji tasarruflu kullanılan enerjidir. Ülkemizin her yıl elektrik iletim hatlarında kaybettiği enerji miktarı neredeyse ürettiğinin yarısı kadardır.

WAW Türbinlerimiz ile var olan enerji kaynaklarımız daha verimli kullanım alanalarına dönüştürülmüştür. Dünyada ilk kez kullanılan irtifasız akan sularda (nehir, ırmak, dere v.b.) %100 verimlilik ve doğal yapıya uygun çalışan WAW-AQUA Su Türbinleri GSR ENERJİ A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.